αυτοματοποίηση και τεχνολογικές υποδομές
15/01/2018

Το 2018 η εταιρεία μας ErgoHelix Α. ΚΑΡΑΒΑΣ Α.Ε. επενδύει στην τεχνολογία.

Η νέα μας συνεργασία με την εταιρία LOD φέρνει στην ErgoHelix μια νέα σελίδα στον τρόπο που λειτουργεί.

Το ERP ENTERSOFT έρχεται να ολοκληρώσει τη συνεχόμενη ανάπτυξη διαδικασιών στην εταιρεία μας, θέτωντας θεμέλια για ταχύτερη και πληρέστερη πληροφορία κάτι που μακροπρόθεσμα θα βοηθήσει την εταιρεία να είναι ακόμα ποιο κοντά στην ταχύτερη αναταπόκριση των αιτημάτων των συνεργατών της.

Το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας θα είναι, καθώς ετοιμάζονται, οι διαδικασίες WMS και RFID.